PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

„za zachování Dvořákovy stezky“

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme, aby Správa železnic, státní organizace, přehodnotila rozsáhlou rekonstrukci železniční trati mezi Kralupy nad Vltavou a Nelahozevsí (akce se nazývá Rekonstrukce nelahozeveských tunelů) tak, aby nebyla narušena Dvořákova stezka ve své krajinné ani obytné části.

Důrazně nesouhlasíme s rozsáhlým kácením stromů a bouráním budov v ulici Dvořákova stezka.

Žádáme, aby Správa železnic, s. o., zohlednila environmentální hledisko, zcela opustila plán na vykácení 3 000 stromů a bourání staveb a zachovala současnou Dvořákovu stezku. Zároveň žádáme zachování panoramatu Nelahozevsi.

Není ve veřejném zájmu řešit plánovanou rekonstrukci trati tak zásadním zásahem do životního prostředí.

Nesouhlasíme s tím, aby se železniční trať posouvala blíže k řece kvůli teoretickým pár vteřinám úspory jízdní doby.

Stezka by byla ve své části prakticky zlikvidována a posunula by se těsně k Vltavě, od níž by ji dělilo jen zábradlí.

Stejně tak nevidíme důvod pro zvyšování trati nad současný terén, což by vizuálně poškodilo pohled na zámek Nelahozeves a na kostel.

Tento projekt, který bude stát několik miliard Kč, nezvratným a devastujícím způsobem zasáhne přírodu, ekosystém, krajinný ráz Dvořákovy stezky a jejího blízkého okolí, naruší stabilitu obytného a historicky významného území v obci Nelahozeves.

Nejsme proti modernizaci železnice a dopravy v ČR, chceme ale především docílit toho, aby projekt byl realizován racionálním způsobem respektujícím širší vztahy v území. Žádáme, aby trať byla nadále vedena v původní, v území stabilizované poloze. Jsme přesvědčeni, že toto řešení je dostačující a značně levnější než řešení navrhované.

Petici je možné vytisknout a podepsat ZDE.

Děkujeme.

PODPISOVÁ MÍSTA:

Podpisová místa v Nelahozeves:

MARINA VLTAVA
Dvořákova stezka 27, Nelahozeves
TEL. 602213362

INFOCENTRUM NELAHOZEVES
Nelahozeves 2, 277 51 Nelahozeves

Nelahozeves – Obecní Úřad
Školní 3, 277 51 Nelahozeves

Podpisová místa v Kralupech n/V:

Autodíly Hájek
Jiráskova 496, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Oční optika Věra Řezníčková
Husova 495/7, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Lekárna u nádraží
Žižkova 81, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Felix Elektro
Žižkova 51, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Zlatnictví u Kostela Danda
Palackého nám. 460/12, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Petici je možné podepsat také online zde:

Kategorie: Petice